+420 605 509 918

Biopratex Zdravá Půda

Řešíme půdoochranné technologie

Šetrný přístup k půdě. Krmení půdní mikrobioty organickou hmotou.

Kořeny rostlin (meziplodinových směsí) dělají práci - přípravu půdy, namísto pracovní ocele tahané mohutnými stroji utužujícími a devastujícími půdní profil.

Vraťme život půdě!!!

Zaměřujeme se na revitalizaci půdního fondu, strukturu půdy, hospodaření s vodou v půdě, medziplodinové systémy a biostimulace.

Půda

"Víte, co je nejhorší? Že půda už ani nevoní. A jak kdysi voněla... " vzpomínáte??? To napovídá, že vesmír skrytý v půdě nepracuje.
Pokud by půdní houby, mikroby a kořeny na celém světě normálně pracovali, nemuselo by to s klimatem být až tak špatné. A půda by voněla tou úžasnou zemitou vůni. Co když právě takto voní naději?


Budoucnost zemědělské výroby je zdravá půda plná života

 

Přilákejme déšť, umějme jej zachytit v polích.
Strukturní půda plná života a rostlinných zbytků je zdrojem vody pro krajinu.


Název E-mail Zpráva Potvrdit